Przeskocz do treści

„Budowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo”

Na ul. Parkowej i ul. Śliwkowej w Wielichowie firma CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k. rozpoczęła roboty drogowe dotyczące zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo”.

Na realizację zadania Gmina Wielichowo otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% wartości zadania. Łączna długość budowanej drogi ul. Śliwkowej i ul. Parkowej wynosi 0,760 km. W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi asfaltowej na podbudowie. Na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Śliwkowej zaprojektowano skrzyżowanie wyniesione z kostki brukowej, pełniące formę progu zwalniającego w celu uspokojenia ruchu. Na całej długości odcinka przewidziano wykonanie ciągu pieszego (chodnika), na ul. Parkowej po lewej stronie szer. 2,5m i na ul. Śliwkowej po obu stronach jezdni szer. 2,5m. W opracowaniu ujęto przebudowę wszystkich zjazdów z dróg poprzecznych w granicach pasa drogowego. Przebudowie ulegnie również sieć kanalizacji deszczowej.

Zakończenie prac planowane jest do 30 listopada 2021 r.

W związku z realizacją zadania ruch na przedmiotowym odcinku drogi jest utrudniony. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia przepraszamy.