Przeskocz do treści

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Informacja dla właścicieli i zarządców budynków.

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy . Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Powyższe deklaracje będzie można składać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Wielichowie lub elektronicznie po adresem  https://zone.gunb.gov.pl/

Centralna ewidencja emisyjności budynków (pdf)

Deklaracja dla budynków mieszkalnych

Deklaracja dla budynków niemieszkalnych