Przeskocz do treści

Czyste powietrze

PUNKT KONSULATCYJNO-INFORMACYJNY W URZĘDZIE MIEJSKIM W WIELICHOWIE W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE"

Informujemy, że w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Wielichowie w dniu 07.06.2021 uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Wielichowo wnioskowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”,  w ramach którego można uzyskać dotację na wymianę źródła ciepła w budynku jednorodzinnym, jego termomodernizację i zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu się na dany dzień i godzinę:

 • telefonicznie – 61 44 33 925, 61 44 33 921
 • e-mail: czystepowietrze@wielichowo.pl
 • osobiście w Punkcie w wyznaczonych dniach i godzinach: 

Wtorek:    12.00 - 17.00

Czwartek: 12.00 - 17.00

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny.

Pracownik umówi się z Państwem na dogodny termin i będzie do Państwa dyspozycji, zapewniając maksimum anonimowości podczas wizyty.

Wizyty osobiste w Punkcie odbywają się według następujących zasad:

 • interesanci chcący uzyskać pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku przyjmowani są po wcześniejszym zapisaniu się na wizytę,
 • na wizytę prosimy ubierać maseczki,
 • przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni,

Zanim umówisz się na spotkanie, załóż konto na stronie WFOŚiGW w Poznaniu i  przygotuj koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT

Poniżej film instruktarzowy jak założyć konto na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu pobrania wniosku o dofinansowanie.

 

Link do filmu instruktażowego 

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW w Poznaniu, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Wypełniony wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zostanie zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w  Wielichowie, a następnie jest on przekazywany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu w celu oceny merytorycznej.

WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas bezpośrednio do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.