Przeskocz do treści

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wielichowo na lata 2020-2032

Głównym Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.

W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

Program usuwania azbestu został podjęty uchwała nr XXIV/138/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 stycznia 2021 r.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WIELICHOWO na lata 2020-2032