Przeskocz do treści

Informacja – Fundusz Sołecki

Informujemy, że został ustalony fundusz sołecki na rok 2022 w kwocie 415 457,24 zł dla poszczególnych sołectw w Gminie Wielichowo.

W roku ubiegłym była to kwota 390 001,26 zł z czego wynika, że w tym roku Gmina Wielichowo na Fundusz Sołecki przeznaczy o 25 455,98 zł więcej.

Wszyscy sołtysi o wysokości funduszu sołeckiego zostali poinformowani pisemnie, a jego przeznaczenie ustalą i zatwierdzą Mieszkańcy poszczególnych wsi na zebraniach wiejskich, które odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2022 rok