Przeskocz do treści

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetu i Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w składzie:
1. Radny Gajewski Paweł – Przewodniczący
2. Radny Mocek Mirosław Piotr
3. Radny Marciniak Maciej Piotr
4. Radny Patelka Tomasz
5. Radny Kostrzewa Michał
6. Radny Kostrzewa Jerzy
7. Radny Szefler Wojciech Jerzy
8. Radny Matysiak Florian
9. Radny Piechota Jacek
10. Radny Czub Karol

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki, Ładu i Porządku w składzie:
1. Radny Matysiak Florian – Przewodniczący
2. Radny Mocek Mirosław Piotr
3. Radny Kostrzewa Michał
4. Radny Kostrzewa Jerzy
5. Radny Galusik Zbigniew
6. Radny Piechota Jacek
7. Radna Genowefa Feldgebel

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie:
1. Radny Szefler Wojciech Jerzy - Przewodniczący
2. Radny Patelka Tomasz
3. Radny Marciniak Maciej Piotr
4. Radny Błażejczak Krystian Piotr
5. Radny Woźny Przemysław
6. Radny Kostrzewa Michał
7. Radny Czub Karol
8. Radny Gajewski Paweł
9. Radna Szymczak Agata
10. Radna Feldgebel Genowefa

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Radny Piechota Jacek - Przewodniczący
2. Radna Agata Szymczak - Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Kostrzewa Jerzy
4. Radny Galusik Zbigniew
5. Radny Paweł Gajewski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1. Radny Woźny Przemysław - Przewodniczący
2. Radny Błażejczak Krystian Piotr - Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Matysiak Florian
4. Radny Jacek Piechota
5. Radny Czub Karol