Przeskocz do treści

Komunikat Burmistrza Wielichowa z dnia 04 maja 2020 roku

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że  Urząd Miejski w Wielichowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Ze względów bezpieczeństwa obowiązywać będą ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wielichowie:

  1. Osobiste załatwianie spraw w Urzędzie możliwe będzie tylko przez interesantów wchodzących pojedynczo, z uwzględnieniem nakazu zasłaniania nosa i ust, w sprawach pilnych i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – 61 4433001 – centrala, dane kontaktowe do poszczególnych pracowników dostępne są na stronie internetowej www.wielichowo.pl w zakładce - Urząd Miejski – Struktura organizacyjna.
  2. Wszelkie sprawy niewymagające kontaktu osobistego należy załatwiać za pośrednictwem:

- poczty polskiej,

- poczty elektonicznej Urzędu Miejskiego: urzad@wielichowo.pl

- Elektonicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie sprawy zostaną załatwione w miarę możliwości w terminie.

  1. Sprawy związane ze zgonami można załatwiać osobiście, natomiast pozostałe pilne sprawy dotyczące ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego prosimy załatwiać w miarę możliwości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 61 4433917 lub 61 4433916.
  2. Kasa w Urzędzie Miejskim będzie nieczynna. Wszelkie płatności należy dokonywać drogą elektroniczną poprzez swój bank. Osoby, które nie mają takiej możliwości muszą skorzystać z pomocy swoich bliskich, pamiętając o zaznaczeniu w tytule przelewu danych osoby wpłacającej oraz rodzaju płatności, np. podatek rolny, podatek od nieruchomości itp.

Dodatkowe informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych pod numerem  telefonu: 61 4433920

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491).

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wielichowie będziemy informować mieszkańców na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.wielichowo.pl

 

 

    Z poważaniem
Honorata Kozłowska

Burmistrz Wielichowa