Przeskocz do treści

Odbiór prac na Południowym Kanale Obry

W dniu 09 września 2020 roku dokonano odbioru prac na Południowym Kanale Obry. Odbioru dokonali przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego wraz z wykonawcą przy udziale przedstawicieli gmin: Wielichowo, Śmigiel i Kościan.

W wyniku prac przeprowadzono konserwację kanału polegającą min. na wykoszeniu skarp oraz mechanicznym hakowaniu. Całkowity koszt konserwacji kanału na odcinku gminy Wielichowo wyniósł 50 000,00 zł.

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wykonawca: AGRO-LAS SERWIS Handel i Usługi Andrzej Piętowski