Przeskocz do treści

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska podpisała umowę o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach dotacji z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Gmina Wielichowo otrzyma 99 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację ostatniego etapu zadania polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej  nr 544518P Gradowice-Augustowo na odcinku 0,437 km.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Gmina Wielichowo ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji.
Planowany termin wykonania zadania zaplanowano na 10 listopada 2020 r.

*/ zdjęcia archiwalne