Przeskocz do treści

Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Wielichowo na lata 2018-2021

Celem Programu Opieki Nad Zabytkami jest ukierunkowanie działań samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego gminy.

Program Opieki Nad Zabytkami został podjęty uchwałą nr XXXIV/205/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 marca 2018 r.

Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Wielichowo na lata 2018-2021