Przeskocz do treści

Program Rewitalizacji Gminy Wielichowo

Informacje

Czym jest rewitalizacja?

Diagnoza do Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo

Ulotka informacyjna

Dokument obejmuje diagnozę problemów, zagrożeń oraz działania jakie będą podejmowane w celu przeciwdziałania sytuacji kryzysowej.

Realizacja w/w programu wpłynie na ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym także zwiększenie potencjału rozwojowego obszaru gminy Wielichowo. Celem rewitalizacji jest umożliwienie tworzenia w obrębie obszarów zdegradowanych warunków lokalowych i infrastrukturalnych np. do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej. Inicjatywy rewitalizacyjne przekładają się na poprawę warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej, a w szerszej perspektywie mają na celu podniesienie konkurencyjności gminy Wielichowo.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wielichowo na lata 2017-2023 został podjęty uchwałą nr XXX/183/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 listopada 2017 r.

Prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo na lata 2017-2023

Aktualności

2017-02-07 Dofinansowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo

2017-06-09 Ankieta do Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo

2017-07-04 Spotkania konsultacyjne dotyczące rewitalizacji

2017-12-06 Zakończenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo na lata 2017-2023