Przeskocz do treści

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 544518P w m. Augustowo (na dług. 0,437 km)

W dniu 22 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska podpisała umowę z wykonawcą Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielkopolskiego, na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 544518P w m. Augustowo (na dług. 0,437 km)”.

Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 321 117,58 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z trzech, które wpłynęły w postępowaniu. W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni z masy betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie tłuczniowej, szerokość jezdni 5,00 m i długości 437 mb.

Na realizację zadania Gmina Wielichowo pozyskała środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w kwocie 99 000,00 zł.

Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Wielichowo.

W związku z realizacją zadania ruch na przedmiotowym odcinku drogi będzie utrudniony. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Zakończenie prac planowane jest do 10 listopada 2020 r.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia przepraszamy.