Przeskocz do treści

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

We wtorek, 7 lipca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się spotkanie  Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z   przedstawicielami  władz samorządowych  gmin i powiatów z naszego regionu . W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczak.

Premier RP wręczył burmistrzom, wójtom i starostom okolicznościowe czeki stanowiące promesy dofinansowania w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska otrzymała promesę na kwotę 865 007,00 zł.

Planowane środki,  według założeń programowych mają zostać przeznaczone na realizację lokalnych inwestycji służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, takie jak:  remonty, inwestycje wodociągowe , kanalizacyjne, drogowe, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcin

Gmina Wielichowo zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcin”. Wykonawcą robót była firma CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k.

W ramach realizacji projektu wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z masy betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o długości drogi 192 mb i szerokości jezdni 5,00 m. Po lewej stronie drogi przebudowany został chodnik z kostki brukowej. Wykonano również jedno przejście dla pieszych.

Zadanie zrealizowano w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w łącznej kwocie 307 017,04 zł.

Przebudowa drogi znacznie poprawiła bezpieczeństwo oraz warunki korzystania z niej.