Przeskocz do treści

Zadbaj o swój kawałek nieba – Program “Czyste Powietrze”

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu "Czyste Powietrze", zostały uproszczone zasady oraz ograniczono do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania.

Dzięki ofercie finansowej Programu "Czyste Powietrze" poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła, można zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza oraz obniżyć własne rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia.

W załączeniu informacje, ulotki, broszury...
Informacja - weź dofinansowanie
broszura - materiał NFOŚiGW
ulotka - materiał NFOŚiGW

Więcej informacji:
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/
https://czystepowietrze.gov.pl/

Dane kontaktowe:
https://www.wfosgw.poznan.pl/.../kontakt/