Przeskocz do treści

Zrealizowane inwestycje na terenie gminy Wielichowo w 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Burmistrza Wielichowa o zrealizowanych inwestycjach na terenie gminy Wielichowo w 2016 r.

Zrealizowane inwestycje:

 1. Przebudowa drogi – ul. Rolnej w m. Wielichowo
 2. Przebudowa drogi – odc. ul. Jesionowej w m. Wielichowo
 3. Nowe latarnie oświetleniowe w gminie Wielichowo
 4. Park Wilkowo Polskie
 5. Remont chodnika na ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie
 6. Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie.
 7. Rekultywacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Wielichowie
 8. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544517P w m. Pruszkowo
 9. Remont odc. drogi wojewódzkiej nr 312 na ul. Ziemińskiej w m. Wielichowo-Wieś.
 10. Prace inwestycyjne przy budowie wodociągu tranzytowego.
 11. Przebudowa drogi – odcinka ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie
 12. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Wielichowo – Wilkowo Polskie
 13. Budowa parkingu (dz. nr 158) przy ul. Ratuszowej w m. Wielichowo
 14. Remont chodników w ciągu dróg powiatowych
 15. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe wykonane w 2016 roku

1. Przebudowa drogi – ul. Rolnej w m. Wielichowo

Koszt: 156 060,00 zł

Wykonawca robót drogowych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie

Odcinek drogi: 0,102 km

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej

2. Przebudowa drogi – odc. ul. Jesionowej w m. Wielichowo

Koszt: 169 393,00 zł

Wykonawca robót drogowych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie

Odcinek drogi: 0,088 km

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej

3. Nowe latarnie oświetleniowe w gminie Wielichowo

 • Wymiana lamp oświetleniowych ulicznych na ul. Grodziskiej i ul Pocztowej w m. Wielichowo
  Koszt: 45 000,00 zł
  W nowych latarniach ulicznych zostały zamontowane oprawy oświetleniowe LED w związku z czym zmniejszy się zużycie energii elektrycznej.
 • Wymiana lamp na skwerze zieleni na Rynku w Wielichowie
  Koszt: 12 507,11 zł
  Zły stan techniczny poprzednich nie nadawał się do dalszej eksploatacji.
  W nowych zamontowano oprawy oświetleniowe LED.
 • Nowe lampy oświetleniowe na ul. Dworcowej w Gradowicach
  Koszt: 29 397,75 zł
  Dotychczas na tym odcinku drogi brakowało latarni ulicznych zapewniających odpowiednią widoczność i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

4. Park Wilkowo Polskie

Koszt: 50 820,51 zł + 3 000,00 zł = 53 820,51 zł

Na II etap Gmina wydała w tym roku kwotę: 29 040,24 zł

Na prowadzone prace Gmina uzyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 100 %

Prace polegały na usunięciu i rozdrobnieniu samosiewów drzew i krzewów.

5. Remont chodnika na ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie

Koszt: 30 620,97 zł

Nowa nawierzchnia chodnika z kostki brukowej po prawej stronie od ul. Kościańskiej.

6. Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie.

Koszt: 45 362,05 zł

Fundusz sołecki wsi Piotrowo Wielkie – 9 513,19 zł + 10 000,00 zł = 19 513,19 zł
Gmina Wielichowo dołożyła – 19 288,00 zł + 6 560,86 zł = 25 848,86 zł

W ramach zadania ułożono dwa rzędy płyt betonowych na podsypce piaskowej, przestrzeń między płytami i pobocze uzupełniono mieszanką kruszyw.

Odcinek remontowanej drogi ok. 150 mb

7. Rekultywacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Wielichowie

Koszt: 40 000,00 zł

Zakres prac który obejmuje renowacja to:

 • uprawa gleby przy pomocy mocnej glebogryzarki/mulczera na głębokość min 15 cm,
 • uzupełnienie ziemi urodzajnej w miejscach brakujących (najbardziej zaniżone – 20cm) około 150 m3,
 • niwelacja terenu +/- 5 cm,
 • dowóz piasku 0-2 celem rozluźnienia ziemi i uzyskania struktury przepuszczalnej wraz z równomiernym rozplanowaniem po całej powierzchni (warstwa ok 3 cm),
 • wymieszanie gleby i piasku glebogryzarką,
 • mikroniwelacja,
 • przycinka drzew.

8. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni odc. drogi gminnej nr 544517P w m. Pruszkowo

Koszt całej inwestycji : 41 265,25 zł

Fundusz sołecki Pruszkowo

 • w 2015 roku zakupiono trylinkę za kwotę 9 586,85 zł brutto
 • w 2016 roku wykonano roboty drogowe za kwotę 8 422,94 zł brutto

Gmina Wielichowo dołożyła do inwestycji w 2016 roku 23 255,46 zł

W ramach zrealizowanego zadania wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej "trylinki" grub. 12cm

Długość wykonanego odcinka to 0,050 km.

9. Remont odc. drogi wojewódzkiej nr 312 na ul. Ziemińskiej w m. Wielichowo-Wieś.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu wykonał remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Wielichowo-Wieś na ul. Ziemińskiej odc. od ul. Strzeleckiej do ul. Działkowej.

Koszt całej inwestycji: 243 605,81 + 79 128,91 zł = 322 734,72 zł
Gmina Wielichowo dołożyła 79 128,91 zł na remont chodnika od ul. Strzeleckiej do ul. Działkowej.

Nowa nawierzchnia jezdni wraz z chodnikiem, odtworzenie rowu i wykonanie przejścia dla pieszych.

10. Prace inwestycyjne przy budowie wodociągu tranzytowego.

Inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie.

 • Łubnica – Zielęcin
  Koszt: 220 000,00 zł
  Inwestycja zapewnia mieszkańcom Zielęcina dostawę wody ze Stacji Uzdatniania Wody Wielichowo-Wieś, która do tej pory zakupywana była z sąsiedniej gminy. Budowa obejmowała odcinek około 1750 mb wodociągu. Instalacja została wykonana z rur PVC o średnicy 110 mm.
 • Wielichowo - kier. Trzcinica
  Koszt: 150 000,00 zł
  Budowa obejmowała odcinek około 1100 mb wodociągu.

11. Przebudowa drogi – odcinka ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie

Koszt całej inwestycji: 240 969,34 zł

Wykonawcą robót była firma Bartovia Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

Zakres zadania obejmował odcinek 0,237 km, od ul. Głównej w stronę łąk.

W ramach realizacji projektu wykonano nową nawierzchnię z masy asfaltowej i nowe chodniki z kostki brukowej.

Termin zakończenia realizacji zadania określono na 31 październik 2016 r.

12. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Wielichowo – Wilkowo Polskie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wyremontował kolejne odcinki drogi w ciągu DW 312.

Wykonawcą robót była firma COLAS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Palędziu.

Koszt inwestycji: 3 088 236,60 zł

Remontowane odcinki obejmowały:

 • miejscowość Wielichowo ul. Rakoniewicka (od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Grodziską ) odc. 0,669 km
 • miejscowość Ziemin odc. 0,479 km
 • odcinek Ziemin – Śniaty odc. 2,802 km
 • odcinek Śniaty – Wilkowo Polskie odc. 1,41 km

Łącznie wyremontowany został odcinek 5,36 km

Celem opracowania była poprawa stanu nawierzchni jezdni, wymiana zniszczonych elementów ulic, remont istniejących chodników, zjazdów oraz zatok postojowych. Dodatkowo w związku ze wzmocnieniem nawierzchni, uregulowane zostały istniejące odwodnienia nawierzchni.

13. Budowa parkingu (dz. nr 158) przy ul. Ratuszowej w m. Wielichowo

Koszt: 29 273,00 zł

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie

Nawierzchnia parkingu wykonywana jest z kostki brukowej na osiem miejsc postojowych. Parking oddzielony został od posesji prywatnej ogrodzeniem z płyt betonowych.

14. Remont chodników w ciągu dróg powiatowych

Koszt: 200 000,00 zł

Gmina Wielichowo udzieliła Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł na zadania:

 • Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3571P w miejscowości Pruszkowo – kwota 25 000 zł
 • Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P w m. Trzcinica – 75 000 zł

Inwestycje zostaną zrealizowane w listopadzie bieżącego roku.

15. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe wykonane w 2016 roku

 • opracowanie skróconej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Przebudowę - utwardzenie naw. odc. dr. Gminnej nr 544517P w m. Pruszkowo gm. Wielichowo"
  Koszt: 3 690,00 zł
 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej Celinki – Wilkowo Polskie
  Koszt: 14 760,00 zł
  Fundusz sołecki wsi Celinki: 8 480,65 zł
  Gmina Wielichowo dołożyła z budżetu: 6 279,35 zł