Przeskocz do treści

Zrealizowane inwestycje na terenie gminy Wielichowo w 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Burmistrza Wielichowa o zrealizowanych inwestycjach na terenie gminy Wielichowo w 2017 r.

 1. Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej
 2. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo (prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul Lipowej)
 3. Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice - Augustowo dług. 0,420 km.
 4. Przebudowa odcinka drogi ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś - odcinek od ul. Ziemińskiej do ul. Kasztanowej
 5. Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcin
 6. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki – Wilkowo Polskie
 7. Remont chodnika na ul. Głównej w m. Wilkowo Polskie - odc. po lewej stronie od ul. Piaskowej do końca zabudowań
 8. Remont chodnika na ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś
 9. Remont chodnika na ul. Śmigielskiej w Wilkowie Polskim” + wykonanie ścieku przykrawężnikowego
 10. Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Łubnicy
 11. Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie na dz. nr 71 - kolejny odcinek
 12. Remont wjazdu na plac zabaw w m. Wilkowo Polskie
 13. Budowa sieci wodociągowej Gradowice – Augustowo i remont sieci wodociągowej w m. Augustowo.
 14. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w miejscowości Śniaty w km 12+167 – 13+996
 15. Remont chodników w ciągu dróg powiatowych
 16. Remont Centrum Kultury
 17. Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn.: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie
 18. Remont sali w przedszkolu w m. Wilkowo Polskie
 19. Wykonanie remontu podłogi na sali wiejskiej w m. Reńsko
 20. Remont chodnika na ul. Szkolnej w m. Gradowice
 21. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w 2017 roku

1. Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej

Koszt z budżetu gminy: 482 020,68 zł

Wykonawca robót drogowych: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa Odcinek drogi: 0,223 km

Nowa nawierzchnia jezdni asfaltowa i chodnik z płyt chodnikowych i kostki brukowej prawa strona od ul. Rakoniewickiej.

2. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo (prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul Lipowej)

Koszt z budżetu gminy: 65 581,98 zł (wykonanie) + 11 000,00 zł (wytyczenie i podział działek) = 76 581,98 zł

Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie

Odcinek chodnika: 0,200 km

Nowa nawierzchnia chodnika i wjazdów na posesje z kostki brukowej.

3. Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice - Augustowo dług. 0,420 km.

Koszt z budżetu gminy: 3 000,00 zł (dokumentacja projektowa) + 240 200,73 zł (wykonanie) = 243 200,73 zł,

w tym 94 500,00 zł, dotacja ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Wykonawca robót drogowych: POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Nowa nawierzchnia jezdni asfaltowa.

4. Przebudowa odcinka drogi ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś - odcinek od ul. Ziemińskiej do ul. Kasztanowej

Koszt z budżetu gminy: 4 000,00 zł (dokumentacja projektowa) + 391 876,75 zł (wykonanie) = 395 876,75 zł

Wykonawca robót drogowych: POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Odcinek drogi: 0,200 km

Nowa nawierzchnia jezdni asfaltowa i odwodnienie do istniejącego rowu.

5. Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcin

Koszt z budżetu gminy: 12 700,00 zł (dokumentacja projektowa) + 386 864,20 zł (wykonanie) = 399 564,20 zł

Wykonawca robót drogowych: BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

Odcinek drogi: 0,209 km

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej, odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

6. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki – Wilkowo Polskie

Koszt: 13 000,00 zł + 8 578,11 zł = 21 578,11 zł

- budżet gminy: 13 000,00 zł

- fundusz sołecki wsi Celinki: 8 578,11 zł

Zakup obrzeży chodnikowych 8x30x100 = 1800 sztuk pod budowę ścieżki.

7. Remont chodnika na ul. Głównej w m. Wilkowo Polskie - odc. po lewej stronie od ul. Piaskowej do końca zabudowań

Koszt z budżetu gminy: 95 936,80 zł

Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie

Odcinek chodnika: 0,590 km

Nowa nawierzchnia chodnika z kostki brukowej.

8. Remont chodnika na ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś

Koszt: 21 000,00 zł

- budżet gminy: 5 651,47 zł

- fundusz sołecki wsi Wielichowo-Wieś: 15 348,53 zł

Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie

Odcinek chodnika: 0,082 km

Nowa nawierzchnia chodnika z kostki brukowej.

9. Remont chodnika na ul. Śmigielskiej w Wilkowie Polskim + wykonanie ścieku przykrawężnikowego

Koszt: 44 600,00 zł + 16 000,00 zł + 11 400,00 = 72 000,00 zł

- budżet gminy: 60 600,00 zł

- fundusz sołecki wsi Wilkowo Polskie: 11 400,00 zł

Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie

Odcinek chodnika: 0,155 km

Nowa nawierzchnia chodnika z kostki brukowej po prawej stronie od ul. Kościańskiej, wjazdy na posesje wykonano po obu stronach jezdni z kostki brukowej.

10. Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Łubnicy

Koszt: 47 299,65 zł

- budżet gminy: 30 299,65 zł

- fundusz sołecki wsi Łubnica: 17 000,00 zł

Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie

Odcinek chodnika: 0,384 km

Nowa nawierzchnia chodnika i wjazdów z kostki brukowej po prawej stronie od ul. Grodziskiej.

11. Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie na dz. nr 71 - kolejny odcinek

Koszt: 110 462,56 zł

- budżet gminy: 99 992,81zł

- fundusz sołecki wsi Piotrowo Wielkie: 10 469,76 zł

Wykonawca robót drogowych: Zakładem Usługowo – Produkcyjnym Sp. z o. o., Zbąszyń

Odcinek drogi: 0,420 km

W ramach zadania ułożono dwa rzędy płyt betonowych na podsypce piaskowej, przestrzeń między płytami i pobocze uzupełniono mieszanką kruszyw.

12. Remont wjazdu na plac zabaw w m. Wilkowo Polskie

Koszt: 31 924,34 zł

- budżet gminy: 24 924,34 zł

- fundusz sołecki wsi Wilkowo Polskie: 7 000,00 zł

Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie

Nowa nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej.

13. Budowa sieci wodociągowej Gradowice – Augustowo i remont sieci wodociągowej w m. Augustowo.

Koszt: 59 636,29 zł

- budżet ZGK i M: 53 916,29 zł

- fundusz sołecki wsi Augustowo: 5 720,00 zł

Odcinek około 1,700 km.

14. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w miejscowości Śniaty w km 12+167 – 13+996

Koszt inwestycji: 2 091 000,00 zł

Wykonawca robót drogowych: CAŁUS Sp. z o.o., s.k., Boruja Nowa

Odcinek drogi: 1,829 km

Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni, wymiana zniszczonych elementów ulic

- chodnik szer. 2,5 m po lewej stronie z istniejącej i nowej kostki brukowej (ścieżka pieszo-rowerowa) ,

- nowa nawierzchnia drogi z masy asfaltowej,

- regulacja pionowych istniejących studzienek zlokalizowanych w jezdni i chodniku.

15. Remont chodników w ciągu dróg powiatowych

 1. Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Wielichowo” w zakres której wchodzą następujące zadania:
  1. „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – etap II”.
  2. „Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy”.
  3. „Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo – Gradowice w miejscowości Gradowice”.
   Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie
   Wartość całej inwestycji wynosi: 210 390,02 zł.
   Budżet Powiatu Grodziskiego: 110 390,02 zł
   Gmina Wielichowo udziela pomocy finansowej w kwocie: 100 000,00 zł.
 2. Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo – Gradowice w miejscowości Gradowice - etap II”
  Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie
  Wartość całej inwestycji wynosi: 125 496,18 zł.
  Budżet Powiatu Grodziskiego: 100 000,00 zł
  Gmina Wielichowo udziela pomocy finansowej w kwocie: 25 496,18 zł.

16. Remont Centrum Kultury

Koszt z budżetu gminy: 40 500,00 zł

17. Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn.: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie

Koszt: 48 666,51 zł

- budżet gminy: 18 666,51 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarka Wodna w Poznaniu: 30 000,00 zł

zieleń: 27 633,51 zł, wyposażenie: 21 033,00 zł

18. Remont sali w przedszkolu w m. Wilkowo Polskie

Koszt z budżetu gminy: 18 604,46 zł

19. Wykonanie remontu podłogi na sali wiejskiej w m. Reńsko

Koszt z budżetu gminy: 14 950,00 zł

20. Remont chodnika na ul. Szkolnej w m. Gradowice

Koszt: 15 435,96 zł

- budżet gminy: 1 996,38 zł

- fundusz sołecki wsi Gradowice: 13 439,58 zł

Wykonawca robót drogowych: ZGK i M w Wielichowie

Odcinek chodnika: 0,206 km

Przełożenie istniejącej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej

21. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w 2017 roku 

 1. Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo
  Koszt z budżetu gminy: 8 337,00 zł
  - dokumentacja budowlana: 6 000,00 zł
  - dokumentacja oświetlenia parkingu: 2 337,00 zł
 2. Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w kierunku Aneksu)
  Koszt z budżetu gminy: 14 450,00 zł
 3. Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin
  Koszt z budżetu gminy: 8 700,00 zł
 4. Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcin
  Koszt z budżetu gminy: 12 700,00 zł
 5. Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej
  Koszt z budżetu gminy: 22 974,00 zł
 6. Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś
  Koszt z budżetu gminy: 90 000,00 zł
 7. Utworzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kościelnej, dz. nr 444, w m. Wielichowo
  Koszt z budżetu gminy: 3 000,00 zł
 8. Przebudowa odcinka drogi ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś"- odcinek od ul. Ziemińskiej do ul. Kasztanowej
  Koszt z budżetu gminy: 4 000,00 zł
 9. Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice - Augustowo dług. 0,420 km.
  Koszt z budżetu gminy: 3 000,00 zł
 10. Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w m. Ziemin
  Koszt z budżetu gminy: 22 140,00 zł
 11. Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie
  Koszt z budżetu gminy: 4 182,00 zł

Łączny koszt - 4 797 904,61 zł 

 1. Budżet Gminy – 2 227 145,94 zł
 2. Fundusz Sołecki – 95 952,36 zł
 3. ZGK i M – 53 916,29 zł
 4. Budżet Województwa Wielkopolskiego – 94 500,00 zł
 5. Budżet Powiatu – 210 390,02 zł
 6. Budżet WZDW – 2 091 000,00 zł
 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarka Wodna w Poznaniu – 30 000,00 zł